Monitoring

Usługa ta zainteresuje tych z Państwa, którzy chcą zrobić wszystko, co możliwe, by zabezpieczyć swoją firmę lub dom przed: włamaniem, napadem, uszkodzeniem systemu alarmowego, naruszeniem dozorowanej strefy i pożarem.

Dobry system monitoringu całkowicie rozwiązuje problem bezpieczeństwa w obiekcie, chroniąc go sekretnie, systematycznie i skutecznie. Tryb on-line, w jakim on działa gwarantuje ciągłą wymianę informacji między obiektem, a centrum operacyjnym. Dobry system monitoringu powinien być połączony z natychmiastową interwencją załóg szybkiej reakcji, stanowiącą integralną część usługi. Decydując się na monitoring nie musicie już Państwo korzystać z ochrony stacjonarnej, która jest droższa i - podobnie jak działający system alarmowy - może czasem zawieść. Urządzenia monitorujące kontrolują kompleksowo całą instalację alarmową. Komunikaty, które wysyłają, precyzują dokładnie miejsce i rodzaj wystąpienia każdej nieprawidłowości. Niezależnie od warunków lokalnych urządzenia współpracujące z lokalnym systemem odpytywane są przez centrum monitoringu. Dwustronna komunikacja zapewnia niezawodność. Operator natychmiast dowiaduje się o alarmie. Otrzymuje też wiadomość o próbie przerwania łączności między obiektem a centrum, traktując ją jak alarm. Załogi interwencyjne zostają wtedy postawione w stan najwyższej gotowości. Wyposażeni w broń palną i środki łączności ochroniarze są w stałym kontakcie z operatorem. Do porozumiewania się służą im wydzielone pasma częstotliwości. Na miejsce alarmu jadą załogi znajdujące się najbliżej zdarzenia. Po przyjeździe agenci sprawdzają miejsce do czasu przyjazdu odpowiednich służb i osób. W zależności od potrzeb operator powiadamia: policję, straż pożarną, pogotowie ratunkowe, serwis techniczny oraz wyznaczone przez właściciela osoby.

Monitoring jest wiodącą usługą naszej firmy.

Monitoring

Monitoring Radiowy

  • systemy "Safecom" i "Kobra" firmy "Swisspol"
  • wykorzystuje fale radiowe
  • działa w trybie ON-LINE (nadzór łącza co 120 s.)

Monitoring GSM oraz GPRS

  • nadajniki z własnym zasilaczem buforowym
  • wykorzystuje sieć telefonii GSM/GPRS z usługą CLIP

Monitoring dialerowy

  • działa w trybie OFF-LINE