O firmie, RODO

1989

Początek działalności. Początkowo stanowiliśmy Wydział Ochrony w ramach Biura Handlowo-Prawnego. Zespół został stworzony przez grupę byłych antyterrorystów. Realizowaliśmy zadania Biura jak i również zlecenia innych podmiotów. Rozpoczęliśmy obsługę konwojowo-kurierską kantorów wymiany walut, agencji celnych i Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji "Warta". W latach 1989-1990 prowadziliśmy kompleksową obsługę stacji "CPN" na terenie całej Wielkopolski.

1991

Otwarcie centrum monitorowania sygnałów alarmowych. Otrzymaliśmy licencję z zastrzeżeniem wyłączności na użytkowanie systemu "Sezam" w województwie poznańskim. Byliśmy pierwszą w regionie firmą ochrony, która posiadała umundurowane i uzbrojone załogi interwencyjne.

1993

Rozpoczęliśmy samodzielną działalność. W Sądzie Rejonowym w Poznaniu, pod nr B-7692, zarejestrowane zostało Biuro Ochrony "Sezam" sp. z o. o. jako pierwsza firma ochrony w regionie zakupiliśmy profesjonalny transporter opancerzony do wykonywania konwojów.

1994

Rozpoczęcie konwojów celnych "towarów strategicznych" podczas ich przejazdu przez terytorium Polski. Jesteśmy jedyną firmą z Wielkopolski i jedną z nielicznych w Polsce świadczącą tego rodzaju usługi na zlecenie Urzędu Celnego.

1995

Rozszerzenie działalności centrum monitoringu o system radiowy. Byliśmy pierwszą firmą w Wielkopolsce oferującą klientom monitoring radiowy funkcjonujący w trybie on-line. Zostajemy członkiem Polskiej Izby Ochrony Osób i Mienia, największej organizacji branżowej w Polsce.

1997

Uruchomienie pierwszego w Wielkopolsce systemu monitorowania sygnałów pożarowych i bezpośredniego przekazu do stanowiska kierowania Państwowej Straży Pożarnej.

1998

Założenie własnego Centrum Szkolenia Pracowników Ochrony, które przygotowuje agentów ochrony do egzaminów licencyjnych. Otwarcie filii we Wrześni przygotowanej do kompleksowej usługi ochronnej.

1999

Otwarcie filii w Ostrowie Wlkp. realizującej pełną usługę zabezpieczeniową. Uruchomienie pierwszego w regionie systemu transmisji sygnałów alarmowych z wykorzystaniem łączności satelitarnej.

2000

Wprowadzenie w Polsce ustawy o Ochronie Osób i Mienia spowodowało bardzo szybkie dostosowanie się firmy do nowych warunków prawnych, czego dowodem był fakt przyznania firmie (pierwszej w Poznaniu) pozwolenia na broń palną do celów ochrony obiektów, a pierwszej w kraju na monitoring.

2002

Rozszerzenie asortymentu centrum monitoringu o system wykorzystujący do transmisji telefonię komórkową GSM, w tym momencie jesteśmy jedyną firmą oferującą klientom wszystkie typy monitoringu występujące w Polsce. Rozszerzenie działalności o teren Pojezierza Sierakowsko-Międzychodzkiego poprzez nowe przedstawicielstwo z siedzibą w Sierakowie.

2003

Wprowadzenie w Polsce ustawy o Ochronie Osób i Mienia spowodowało bardzo szybkie dostosowanie się firmy do nowych warunków prawnych, czego dowodem był fakt przyznania firmie (pierwszej w Poznaniu) pozwolenia na broń palną do celów ochrony obiektów, a pierwszej w kraju na monitoring.

2004

Otwarcie filii w Wągrowcu.

2005

Dalszy rozwój na terenie Wielkopolski i otwarcie kolejnej filii realizującej pełną usługę zabezpieczeniową tym razem w Pobiedziskach.

2006

Otrzymanie Certyfikatu Konsumenckiego Konkursu Jakości Usług "Najlepsze w Polsce" za Najwyższą jakość usług ochrony osób i mienia oraz obiektów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2012

Rozszerzenie wachlarza usług o pozycjonowanie obiektów z wykorzystaniem technologii GPS.

2014

Otwarcie filii w Świebodzinie.

2015

Otwarcie filii w Swarzędzu.

2016

Mając na celu optymalizację procesów zarządzania, Zarząd spółki Biuro Ochrony „SEZAM” sp. z o.o. postanowił dokonać reorganizacji przedsiębiorstwa polegającej na rozdzielnej działalności w zakresie bezpośredniej ochrony  fizycznej, która została przejęta przez Security SEZAM sp. z o.o. oraz monitoringu, patroli interwencyjnych, transportu wartości i usług technicznych, które zostały wydzielone do Biura Ochrony SEZAM – System sp. z o.o.

Biuro Ochrony SEZAM - System sp. z o.o. jest aktywnym członkiem Polskiej Izby Ochrony Osób i Mienia. Prezes firmy przez wiele lat pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Polskiej Izby Ochrony Osób i Mienia oraz Przewodniczącego Zarządu Regionu "WIELKOPOLSKA". Obecnie kontynuuje działania, jako Wiceprzewodniczący Zarządu Regionu "WIELKOPOLSKA".